Praktijk voor Natuurlijke en Energetische Geneeswijzen

Consulten / Behandelingen

Tera Mai ™ - Sakara

Vuur element

Consulten / Behandelingen

Tera Mai ™ - Reiki

Aarde element

Consulten / Behandelingen

Tera Mai ™ - Akasha

Ether element

Consulten / Behandelingen
Consulten / Behandelingen

Tera Mai ™ - Angeliclight

Lucht element

Consulten / Behandelingen

Tera Mai ™ - Sophi-el

Water element

Diverse workshops

Waaronder
Master weekend

Al mijn workshops zijn gericht op intuïtieve ontwikkeling, (zelf)healing en persoonlijke/spirituele groei, bewustwording en bewust Zijn.

Zo leidt werken met o.a. de gechannelde energieën als opgenomen in de Tera Mai ™Reiki- en Seichem -healing  bij regelmatige beoefening tot een versneld verhoogd bewustzijn. Dit leidt tot een algeheel gevoel van welbevinden.

Ik ben een Golden Tera Mai™ Reiki – en Tera Mai™ Akasha- Seichem Master en was instructeur in het Tera Mai™-Healingsysteem. Vanaf juli 1995 tot en met 2017 heb ik van de grondlegster mevrouw Kathleen A. Milner updates en zoveel als mogelijk alle nieuwe afstemmingen ontvangen.  Ik ben volledig geïnstrueerd in de volgende cursussen:

  • Golden Tera Mai™- Reiki 1 t/m 3 en 4 t/m 7 en bijbehorende neven-afstemmingen;
  • Tera Mai™-Seichem 1 t/m 7 en (Akasha-Seichem 1 t/m 3) en bijbehorende nevenafstemmingen:
  • Hartchakra-afstemming en werken met healing vanuit het hart
  • Egyptische Archetypische Energieën
  • Sjamanic Yourney workshops levels 1 t/m 3 waarin ik bij het 1ste niveau, werken met introductie van het Amadeus-Healingsysteem heb opgenomen en sinds 2016 bevoegd ben om Enochian Magic afstemming 1 te geven
  • Cursus Creatieve Zelfontplooiing (deze cursus staat los van het Tera Mai gebeuren)

Door allerlei persoonlijke, maatschappelijke omstandigheden en inmiddels gevorderde inzichten is het er niet van gekomen om herafstemmingen in dit healingsysteem  te doen en updates te volgen. Nadat er maar herafstemmingen en instructie-wijzigingen bleven plaatsvinden kwam ik tot het inzicht hiervan geen onderdeel meer te willen uitmaken.

Inmiddels ben ik zo van bewustzijn veranderd dat het voor mij niet nodig is om maar door te gaan met herafstemmingen . De afstemmingsprocedures tot 2018  om mensen in dit healingsysteem op weg te helpen, bleken in de praktijk zo goed en safe dat ik besloten heb om deze te behouden.

Er  bestaat de mogelijkheid om herinitiaties in deze uitgebreidere en versterkte vorm van Tera Mai™ Reiki en -Seichem te ontvangen. Met name als je al eerder op andere vormen van Reiki en Seichem ben afgestemd. Ik zal dan eerst voorafgaand de zogenaamde clearingen doen. Deze zijn destijds door Kathleen Milner doorgegeven en blijken effectief te zijn. Je kunt bepaalde clearingen ook heel goed gebruiken voordat je andere mensen een healing gaat geven. Dit kan met name heel effectief zijn als je bijvoorbeeld vastgelopen bent en om een of andere reden een energieboost nodig hebt om weer verder te komen.

Als je op de radio naar een mooi stukje muziek wilt luisteren, probeer je toch ook dit te doen door je af te stemmen op het juiste kanaal zodat ruis weg is ? Alles gaat om de juiste frequentie en vibratie.

De grondlegster van dit systeem Kathleen Milner heeft van aanvang af gezegd dat het een systeem is zonder grenzen. Dit betekent dat je gewoon allerlei healingtechnieken kunt gebruiken bij je healingen  . Indien je dit ook wilt gaan uitdragen door mensen af te stemmen op deze specifieke healing energieën wordt wel van jou gevraagd om geen andere Reiki- of Seichem-inwijdingen of andere door mens gemaakte afstemmingen te geven. Je hebt je dan te houden aan de gegeven instructies en niets toe te voegen of weg te laten. Dit heeft te maken met het feit dat je inwerkt op het energiesysteem van een ander en dat dit zo veilig mogelijk dient te gebeuren. Dit komt jou en degene die je wilt afstemmen, ten goede.

De cursus Creatieve Zelfontplooiing behoort niet tot het Tera Mai™-healingsysteem. Het is door wijlen mijn lieve moeder in samenwerking met mij ontwikkeld. Zij was onder andere een geschoold kunstenares.

Tot slot is nog belangrijk om te weten dat in dit healingsysteem veel met engelen op het fysieke lichaam en in de aura wordt gewerkt. Tevens als reeds eerder vermeld met een uitgebreidere en versterkte vorm van  Reiki en vele andere (element)-stralen, heilige vlammen, magnetiseren,  kleurenhealing, Psychische Chirurgie en hogere dimensies van healing.

Ik zal dan ook voorlopig op verzoek doorgaan met de Tera Mai Reiki en Seichem afstemmingen te doen zoals mij geleerd is .

Let wel voortschrijdend inzicht en ervaring hebben mij inmiddels geleerd dat we er in bewustzijn naar toegroeien dat het niet meer nodig zal zijn of zelfs is om mensen persoonlijke afstemmingen te geven in wat voor vorm of vanuit wat voor systeem dan ook . Vandaar dat ik aangeef voorlopig met afstemmingen vanuit dit healingsysteem door te zullen gaan. Voor een bepaalde groep mensen kunnen onder andere deze (zelf)healingmethoden juist bijdragen om versneld bewustwording op gang te brengen,  blokkades/problemen op te lossen en los te laten . Er wordt je geleerd hoe te werken met 1 of meer te channelen healing energieën. Indien je geïnteresseerd bent, kun je me voor nadere informatie mailen  of aangeven dat je een belafspraak wilt. Dit kun je aangeven bij “contact” en is niet zichtbaar voor anderen.