Praktijk voor Natuurlijke, Energetische Geneeswijzen en Begeleiding in de (Thuis)zorg.

Zorgpraktijk De Straal

Per 1 januari 2023 zijn we gestopt met begeleiding in de thuiszorg. Natuurlijk kunt u nog terecht bij ons voor consulten en behandelingen.

Zorgpraktijk De Straal is een zelfstandig doch integraal onderdeel van Praktijk De Straal, praktijk voor Natuurlijke geneeswijzen (zie registratie Kamer van Koophandel onder KvKnr. 09167709. Het betreft hier geneeswijzen welke tegenwoordig vallen onder Complementaire Geneeswijzen en Specifieke Begeleiding in de Thuiszorg.

Vanuit deze zorgpraktijk werk ik als ambulant begeleidster/zorgcoach.
Ik hanteer hierbij zelf een op holistische visie gestoelde mens tot mens benadering. Mijn achtergrond is christelijk spiritueel. Andere achtergronden zijn mij overigens ook bekend en vormen geen beletsel om zorg/begeleiding op maat te bieden.

Mijn specialisatie hierbij is de doelgroep van mensen met een niet aangeboren hersenletsel(NAH) en daaruit of daaraan gekoppelde beperkingen. Tevens heb ik ervaring met mensen met een psychiatrische indicatie en vorm van autisme.
Ik volg in dit kader regelmatig aangeboden deskundigheidsbevorderinglessen en zo nu en dan medische colleges. Op deze wijze hoop ik op de hoogte te blijven van nieuwe medische ontwikkelingen t.a.v. ziekten en aandoeningen met hun impact op alle vlakken van het mens zijn.

Ik mag mijzelf gelukkig prijzen met een gezonde intelligentie en val onder de zogenaamde Hoogsensitieve Personen. Mijn competenties liggen op het vlak van goed kunnen luisteren, invoelen, gerichte feedback en adviezen geven waar nodig. Belangrijk hierbij is dat iemand de kans krijgt om gevoelens en emoties te ventileren en geholpen wordt om gedachten te structureren.

Voorts wordt praktische hulp en ondersteuning geboden bij het bevorderen van zelfredzaamheid, zelfregie, structuur en wordt begeleid bij vergroting van het sociaal netwerk van iemand met een dreigend sociaal isolement. Waar nodig wordt begeleid bij terugkeren/ participeren in de maatschappij.

Indicatie Begeleiding in de Zorg geschiedt als zelfstandige op PGB/ZIN basis vanuit de WMO en WLZ. Zorg in Natura WMO (ZIN) gaat tegenwoordig d.m.v. Overeenkomsten inzake Opdracht. Afhankelijk van de geldstroom geschiedt de facturatie direct tussen zorgvrager en/of zorgverstrekker of via facturatie bij erkende zorginstellingen. NB. Ik heb het KIWA-keurmerk 4 .

U kunt mij bereiken op onderstaand telefoonnummer.
Deborah S.D. Kicken
Tel.: 0316-253656.