Praktijk voor Natuurlijke en Energetische Geneeswijzen

Deborah Kicken

GoldenTera Mai ™-Reiki/-Seichemmaster

Waar kom ik vandaan?

 

In 1954 werd ik op Sumatra in Indonesië geboren als eerste kind uit multi-culti ouders. Later volgden er nog een dochter en een zoon. Ik ben een wat ze heden ten dage zo noemen,  2e generatie kind van ouders die de 2e wereldoorlog hebben meegemaakt. Toch kom ik uit een warm nest. Het heeft een behoorlijke tijd geduurd tot dat ik in de gaten had dat ik een hoogsensitieve persoonlijkheid ben.

Mijn dierbaar overleden vader hield van uitdagingen in zijn werk hetgeen in mijn jeugd tot vele verhuizingen met het hele gezin heeft geleid. Als kind heb ik dit als heel moeilijk ervaren omdat ik elke keer weer vriendjes en vriendinnetjes los moest laten en moest wennen aan nieuwe scholen. Inmiddels kan ik hiervan ook het positieve zien. Het heeft mij een sociaal en in bepaald opzicht flexibel mens gemaakt. My Home is where the Heart is (Liedje van Osho). Dat wil zeggen dat waar mijn hart is ik mij thuis voel. In eerste instantie leef ik vanuit een sterke hartverbinding met moeder aarde en de geestelijke/goddelijke wereld.

Inmiddels heb ik ontdekt dat ik een brede interesse heb ontwikkeld en dat dit met name uitgaat naar gezondheid,  geneeskunde en spiritualiteit in brede zin. De vraag wat mensen beweegt om op een bepaalde wijze te denken of te handelen blijft mij boeien. Qua overtuiging noem ik mijzelf in deze fase van mijn leven christelijk-spiritueel.

Na een flink aantal jaren o.a. als maatschappelijk werkster te hebben gewerkt ben ik me op het alternatieve geneeswijze vlak gaan richten. Dit leidde door de jaren heen tot verdere scholing. Ook ontdekte ik dat ik zogenaamde helende handen van nature heb meegekregen. In 1989 kwam het werken met gechanneld aardelement energie op mijn pad nadat ik met een dreigende burn-out werd geconfronteerd.  Deze te channelen energie stond toen bekend onder de naam van Usui Reiki.

Na een paar jaar als Usui-Reiki Master te hebben gewerkt waarbij ik het doorgeven van deze energie betrok bij mijn energiebehandelingen en massages, kwam de Tera-Mai™-Reiki/Seichem op mijn pad. Deze vormen van healingen boden mij de mogelijkheid om alles wat ik daarvoor geleerd had te integreren in mijn energetische behandelingen. Het leek dan ook een logische stap om verder te groeien in dit Tera-Mai™-Healingsysteem (1995) . Later heb ik nog de 1e en 2e graad van de S.F. Qigong gedaan welke mij in sommige situaties meer mogelijkheden gaf om in combinatie met gechannelde T.M.-energieën te healen.  Aangezien dit ook een getrademarkt systeem is dat zonder persoonlijke afstemmingen werkt, kon ik dit perfect combineren in mijn healingwerk.

Jaren geleden besloot ik mij ook te verdiepen in natuurgeneeskunde en volgde ik een paar in dit kader gerichte opleidingen op HBO niveau die ik verder met succes heb afgerond. Dit bleek een goede combinatie te zijn en passend bij hetgeen ik wil uitdragen. 

 

Wie ben ik en wat doe ik anno juni 2023

De afgelopen jaren en met name het afgelopen jaar ben ik wederom stevig met opruimen in mijzelf aan de slag gegaan. Dit heeft geleid tot grote veranderingsprocessen waarbij ik steeds meer mijzelf als multi-dimensioneel mens ben gaan ervaren. Het is een continue proces. Zo heb ik ook mijn hooggevoeligheid als een van mijn kernkrachten verder leren ontwikkelen. Ik volg steeds meer mijn innerlijke gids. Van hieruit kan ik nog beter mensen waaronder kinderen, dieren en eigenlijk alles dat leeft, invoelen en begrijpen.  Wat een avontuur.

Deborah Kicken

Deze praktijk is in 2000 opgericht en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de naam De Straal, praktijk voor Natuurlijke, Energetische Geneeswijzen en Specifieke Begeleiding in de Thuiszorg

In januari 2023 ben ik officieel gestopt met mijn specifieke begeleiding werkzaamheden als zzper in de zorg om mij met name helemaal te kunnen richten op consulten en energie(healing)werk. De laatste jaren bezoek ik weer steeds regelmatiger spirituele beurzen waar ik als standhouder met mijn praktijk sta.

Tot op heden blijf ik onder andere de technieken en het werken met prachtige energieën, welke ik geleerd heb mede vanuit de Tera Mai ™ met plezier en met resultaat gebruiken en uitdragen. Het aangereikte/geleerde blijkt bij regelmatige beoefening effectief te zijn en tot daadwerkelijke healing te leiden. De aangereikte methodieken blijken ook als teacher goed over te dragen te zijn. Het is inmiddels geïntegreerd in mijn systeem en biedt mij en anderen die hiervoor kiezen, de mogelijkheid om gemakkelijker in bewustzijn mee te blijven groeien.  Met name bij de enorme veranderingen welke zich op alle vlakken in ons mensen, maatschappij en op onze planeet plaatsvinden. Door dagelijks aan mijn verbinding met de Goddelijke wereld te werken en mijn contact met de Geestelijke Hiërarchie, waaronder de Engelen wereld te versterken, voel ik mij een gezegende Lichtwerker.

Vanuit mijn eigen identiteit en authenticiteit, hart en ziel in eenheid met mijzelf zoek ik nu de verbinding met anderen en werk ik aan eenheidsbewustzijn. De kracht van samenwerking, ja daar ga ik voor. Ik ervaar steeds meer dat we er niet alleen voor staan en dat we niet alles alleen hoeven te doen

Tot slot wil ik nog het volgende meegeven.

Vanuit eenzelfde Goddelijke bron (ongeacht wat voor naam je die geeft) hebben we allemaal deze Goddelijke vonk losstaand van cultuur, religie, godsdienst, aard en sekse en zijn we in staat om mede te creëren als mens. Wie je bent wordt bepaald door de keuzes die je in je leven maakt en de mate van verantwoordelijkheid die je hebt genomen voor de consequenties van deze keuzes. Alles staat of valt met bewustzijn, de op voor jou juiste frequentie en vibratie zijn. Als we willen dat de wereld verandert, laten we dan ieder voor ons zelf en met elkaar hier aan werken. Geef aandacht aan het hier en nu. Er is alleen maar nu. Probeer met heel je wezen met focus in het hier en nu te zijn en regelmatig de stilte op te zoeken.  Bij jezelf en in rust vindt je je antwoorden uit je eigen bron.